W pracowni tej uczestnicy pod opieką terapeuty uczą się planowania pracy, projektowania swoich prac oraz planowania zapotrzebowania na tkaniny, materiały pasmanteryjne. Istotą pracy w pracowni szycia jest wspieranie rozwoju, rozbudzanie wyobraźni, poczucia estetyki, wyrabianie umiejętności dobierania kolorów i wzorów. Terapeuta prowadzący pracownię szycia bardzo zwraca uwagę na wszystkie etapy pracy, a mianowicie na zorganizowanie stanowiska pracy, skupienie.

Program pracowni szycia obejmuje:

  • naukę umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
  • naukę różnych technik szycia,
  • zdobywanie wiadomości o materiałach krawieckich, narzędziach,
  • naukę obsługi maszyny do szycia,
  • naukę różnych technik szycia ręcznego (nabywanie umiejętności praktycznych takich jak: przyszywanie guzików, szycie artystyczne, haftowanie),
  • tworzenie przedmiotów artystycznych (serwetki, obrazki, obrazy wyszywane różnymi ściegami),
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej (dobieranie wzorów, kolorów),
  • wyrabianie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej,
  • wytwarzanie przedmiotów społecznie użytecznych