Terapia ruchowa
 

Specyfika niepełnosprawności uczestników sprawia, że nie zawsze terapia pozwala na uzyskanie znacznej poprawy stanu funkcjonalnego, mimo dużego zaangażowania uczestników i rehabilitanta, dlatego zajęcia pełnią przede wszystkim funkcję profilaktyczną. Mają na celu poprawę ogólnej wydolności organizmu.

Zajęcia ruchowe obejmują:

  • codzienną gimnastykę poranną dla wszystkich uczestników (prowadzi ją jeden z instruktorów lub ktoś z uczestników pod okiem instruktora; obecność większości instruktorów pomaga aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach także osobom ze znacznie obniżoną sprawnością ruchową lub mającym problemy z rozumieniem instrukcji słownych czy z naśladowaniem demonstrowanych ćwiczeń
  • zajęcia grupowe, przeprowadzane są na sali rehabilitacyjnej oraz na świeżym powietrzu; zajęcia przeprowadzane na sali miały charakter gier i zabaw ruchowych (siatkówka na siedząco, koszykówka, lotki, bule, ping-pong)-taka forma zajęć umożliwia doskonalenie współdziałania i współzawodnictwa w grupie, a jednocześnie jest lubiana przez uczestników; zajęcia przeprowadzane w plenerze mają charakter ogólnokondycyjny
  • cotygodniowe zajęcia sportowe organizowane dla uczestników naszego warsztatu przez wolontariuszy: nauczyciela wychowania fizycznego i młodzież z Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71 w Warszawie.
  • imprezy sportowe- dwie większe imprezy, mają już kilkuletnią tradycję: mecz piłki nożnej z drużyną WTZ z ul. Karolkowej oraz we wrześniu „Milanowska Olimpiada Uśmiechu”- zawody sportowe, w których biorą udział uczestnicy i pracownicy placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie.