PROO

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej realizuje zadania w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita zadania: 490 000,00 zł
Źródło dofinansowania: Narodowy Instytut Wolności  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Okres realizacji: od 01.01.2019 do 31.12.2021.
Celem głównym zadania jest poprawa infrastruktury, wyposażenie placówek i rozwój personelu realizujących misję Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.
W ramach działania planowane są zakupy wyposażenia terapeutycznego i rehabilitacyjnego, prace remontowe, oraz szkolenia.
Wszystkie te działania przyczynią się do poprawy infrastruktury placówek prowadzących terapię około 450 osób z niepełnosprawnością.
Zaplanowane zakupy zapewnią możliwość podniesienia jakości realizowanych usług i przyczynią się do podniesienia potencjału stowarzyszenia.
Szkolenia natomiast do podniesienia kompetencji zawodowych pracowników KSNAW.

Działania realizowane będą w poszczególnych placówkach:
1. Warsztat Terapii Zajęciowej  ul. Deotymy Warszawa
2. Warsztat Terapii Zajęciowej Góra Kalwaria
3. Warsztat Terapii Zajęciowej  ul. Karolkowa Warszawa
4. Warsztat Terapii Zajęciowej Milanówek
5. Warsztat Terapii Zajęciowej Piaseczno
6. Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Bliznem
7. Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Milanówku
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej
9. Dom Pomocy Społecznej w Brwinów

Osiągnięcie celu będzie przyczyni się do podniesienia potencjału stowarzyszenia i efektywności działań statutowych związanych z szeroko pojętą integracją społeczną osób z niepełnosprawnościami.
Dzięki wsparciu PROO poprawi się infrastruktura, wyposażenie i kompetencje pracowników placówek KSNAW.

Zadania obejmują
1. realizację zakupów i dostawy wyposażenia, wykonania prac remontowych.

2. Specjalistyczne szkolenia dla pracowników