Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Deotymy 41 w Warszawie powstał w 1995 r. W siedmiu pracowniach 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie pod kierunkiem instruktorów terapii zajęciowej wytwarza piękne, unikatowe przedmioty, uczestniczy w zajęciach sportowych, edukacyjnych, a także pogłębia swoje umiejętności społeczne i zawodowe.

Trening ekonomiczny

Każdy z uczestników WTZ  Deotymy 
bierze w treningu ekonomicznym. Trening obejmuje rozmowy o wartości pieniędzy, konieczności oszczędzania i planowania wydatków oraz wyjścia z terapeutą po zakupy. Trening ekonomiczny prowadzony
jest w każdej z pracowni. W ramach treningu wypłacane były również niewielkie kwoty pieniężne stanowiące wynagrodzenie za pracę. Wysokość ich była ustalana przez radę programową indywidualnie dla każdego z uczestników i uzależniona od frekwencji, zaangażowania w pracę i życie warsztatu, a także od wielkości środków, jakimi Warsztat dysponuje.

Dogoterapia
 

Dogoterapia z nasza ukochana Lolą przyprowadzaną w każdy wtorek przez Instruktora pracowni szycia. Zajęcia maja na celu oswojenie się z psem, pokonywanie własnych lęków i zahamowań, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i sprawczości uczestników. Uczestnicy są bardzo zainteresowani tymi zajęciami.

Biblioterapia
 

Zajęcia prowadzone są codziennie przez pół godziny: o godzinie 13 uczestnicy zbierają się w jednym pomieszczeniu, aby słuchać głośno czytanej książki. Decyzję o wyborze lektur podejmują wspólnie uczestnicy i terapeuci. W czasie tych zajęć można zaobserwować, jak wzrasta zainteresowanie uczestników lekturą, jak wydłuża się czas koncentracji, jak rozwijają się umiejętności relacjonowania i prowadzenia rozmowy na temat lektury. Zajęcia tym bardziej cenne, że większość uczestników nie potrafi czytać.

Zajęcia teatralne
 
Tradycyjnie już coroczne przygotowywanie przedstawienia
bożonarodzeniowego (wspólnie z uczestnikami i personelem warsztatów
KSN AW: z ul. Karolkowej 71, z Milanówka przy ul. Spacerowe, Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej,  z Domem
Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Milanówku oraz Domem Pomocy Społecznej w Brwinowie, ); w przedstawieniu bierze udział około 100 osób, w tym 50 niepełnosprawnych aktorów. Przedstawienie „Betlejem Polskie”, oparte na oryginalnym scenariuszu, pisanym wierszem, z profesjonalnymi kostiumami i rekwizytami (w znacznej części przygotowywanymi w warsztacie) i profesjonalną oprawą muzyczną, zyskało rangę lokalnego wydarzenia
kulturalnego.
 
Dyżur porządkowy
 
Każdego dnia tygodnia pełni go inna grupa-pracownia; w zakres obowiązków wchodzi: wyznaczenie portiera, robienie drobnych zakupów, prace porządkowe w WTZ – np.: pranie, sprzątanie, prasowanie, odśnieżanie, pilnowanie rytmu dnia i czasu rozpoczynania zajęć, prowadzenie wspólnej modlitwy, a także taka pomoc słabszym kolegom, która ma charakter systematyczny (np.: pomoc przy posiłkach, podwożenie pod toaletę osób nie poruszających się samodzielnie). Jest to bardzo ważna forma terapii, ucząca odpowiedzialności, punktualności, poczucia obowiązku, dbałości o porządek i estetykę.
 
Udział w życiu religijnym
 

Charakterystyczny
rys naszego ośrodka – to zakorzenienie w lokalnej społeczności, także
parafialnej. Warsztat i Stowarzyszenie (KSNAW), prowadzące nasz ośrodek, wyrosły
z działań prężnego lokalnego środowiska rodziców dzieci specjalnej troski
(przełom lat 80tych/90tych XX w.), którzy w swoim kościele parafialnym znaleźli
życzliwe miejsce. Siedziba  WTZ znajduje
się w budynku parafialnym. Jednostką, która prowadzi WTZ jest organizacja
katolicka (KSN AW). Znaczna większość uczestników i personelu to katolicy.
Wszystkie te okoliczności staramy się brać pod uwagę i wykorzystywać w pracy
terapeutycznej. Zależy nam, żeby zaznaczać obecność osób z niepełnosprawnością
intelektualną także w życiu religijnym lokalnej społeczności. Dbamy, żeby
uczestnicy, w miarę możliwości, mogli korzystać z życia religijnego parafii.
Staramy się przygotowywać w Warsztacie do ważnych świąt, w Adwencie i w Wielkim
Poście włączamy się w rekolekcje parafialne, odprawiamy w kościele Drogę
Krzyżową, włączamy się w parafialne nabożeństwa,  urządzamy w WTZ świąteczne spotkania
wigilijne i wielkanocne.