W pracowni plastycznej uczestnicy biorą udział w rożnych działaniach mających na celu poznawanie i doskonalenie technik już wcześniej nabytych takich jak: malowanie na szkle, rysowanie i malowanie na kartkach, modelowanie w masie solnej oraz obsługa komputera, a także – pobudzenie wyobraźni i wrażliwości na przeżywane sytuacje oraz integrację grupy.

Uczestnicy wykorzystując następujące techniki plastyczne:

  • rysowanie ołówkiem na papierze,
  • rysowanie kredkami ołówkowymi,
  • malowanie farbami plakatowymi,
  • malowanie na szkle farbami witrażowymi (podstawy malowania na szkle, doskonalenie umiejętności w tym zakresie, ucząc się przy tym większej samodzielności, tak w wyborze tematu wykonywanej pracy, jak i w samym procesie wykonania),
  • modelowanie z masy solnej,
  • techniki wycinankowe np.: papierowe witraże,
  • collage na papierze,
  • wylepianie plasteliną na papierze,
  • wykonywanie mozaik z kawałków szkła witrażowego naklejanego na podstawkę drewnianą.

Uczestnicy wykazują zainteresowanie zajęciami plastycznymi i dużą aktywność.
Wszyscy uczestnicy pracowni plastycznej uczestniczą w wyjściach do sklepów plastycznych w celu zrobienia specjalistycznych zakupów. Wszyscy włączają się również w czynności porządkowe w pracowni oraz w dyżury na terenie warsztatu.