ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa
tel./fax 22 837 92 34
504 075 442
e-mail: wtzdeotymy@ksnaw.pl

KRS 0000 21 55 85
Regon
011122045
NIP 527- 21- 28 -691

ING Bank Śląski
26 1050 1012 1000 0090 3168 7693

Warsztat Terapii Zajęciowej KSN AW
ul. Deotymy 41 Warszawa

TERAPIA ZAJĘCIOWA

NASZE PROJEKTY


Rękodzieło
Nasze prace które możesz mieć w domu

Zapraszamy do
wspierania

WSPIERAMY PSYCHOLOGICZNIE

PROWADZIMY FIZJOTERAPIE


Dołącz
do nas

Zapraszamy! 

ZAJĘCIA Z TRENEREM PRACY

WYDARZENIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

szerzymy idee integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi

organizujemy rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki

imprez kulturalno– rozrywkowE, rekreacyjNE i sportowE


Biuro
Deotymy

ul. Deotymy 41
Warszawa

Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Deotymy

ul. Deotymy 41
Warszawa

ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa
tel./fax 22 837 92 34
504 075 442
e-mail: wtzdeotymy@ksnaw.pl

KRS 0000 21 55 85
Regon
011122045
NIP 527- 21- 28 -691

ING Bank Śląski
26 1050 1012 1000 0090 3168 7693

prowadzimy działalność
charytatywno - opiekuńczĄ

pogłębiamy formacje religijne

WSPIERAJĄ NAS

DZIĘKUJEMY