Informacja dla kandydatów na uczestnika WTZ i ich rodziców
 
Warsztat Terapii Zajęciowej KSN AW przy ul. Deotymy 41 działa na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z dn. 20.12.2002r. oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25.03.2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Warsztat prowadzony jest przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, funkcjonuje od 1995 roku. Warsztat mieści się w budynku parafialnym przy kościele św. Józefa na Kole (ul.Deotymy). W zajęciach uczestniczy 35 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Oferta programowa:

Terapia zajęciowa prowadzona w siedmiu pracowniach, czyli:

 • w pięciu pracowniach podstawowych:
  • szycia
  • 2 ceramicznych
  • plastycznej
  • administracyjno-komputerowej
 • w pracowni gospodarstwa domowego (pracownia ma charakter rotacyjny – każdy uczestnik pracuje w tej pracowni przez miesiąc, z częstotliwością raz na około pół roku)
 • w pracowni funkcjonowania społecznego (pracownia ma charakter rotacyjny – każdy uczestnik ma możliwość pracy w tej pracowni przez miesiąc, z częstotliwością raz na około pół roku)

Zajęcia uzupełniające

 • rehabilitacja ruchowa
  • codzienną gimnastykę poranną
  • zajęcia sportowe w ZS nr 32 pod okiem nauczyciela WF
  • spacery
  • imprezy sportowe (wewnętrzne i międzywarsztatowe)
 • inne formy terapii – wspomagające i uzupełniające terapię zajęciową:
  • biblioterapię
  • muzykoterapię
  • zajęcia integrujące
  • zajęcia indywidualne z psychologiem
  • zajęcia ruchu rozwijającego
  • dogoterapia
  • wycieczki

Celem rehabilitacji w WTZ jest wspieranie rozwoju społecznego uczestnika, w tym także – wspieranie i nauka umiejętności, służących podjęciu pracy. Uczestnik korzysta z oferty terapeutycznej w warsztacie zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji. Raz w roku Rada Programowa dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, a raz na pół roku – ocenia indywidualne efekty rehabilitacyjne przy udziale uczestnika .

Godziny otwarcia WTZ: 8.00 – 16.00. Blok zajęć terapeutycznych grupowych rozpoczyna się o godzinie 8.45, a kończy o 14.45. Zajęcia w pozostałym czasie mają charakter indywidualny.

Uczestnik WTZ zobowiązuje się do codziennego udziału przynajmniej w bloku zajęć terapeutycznych grupowych. Wszelkie zmiany w tym zakresie należy konsultować z personelem (instruktorem pracowni lub kierownikiem), a nieobecności wyjaśnić na piśmie (zwolnienie lekarskie lub oświadczenie rodzica/opiekuna).

Jeśli masz pytania, napisz do nas.