Puszcza Białowieska
18 października 2012 r. wybieramy się do Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych na spotkanie w ramach Akademii w Tyflogalerii. Wykład o Białowieskim Parku Narodowym wygłosi gość z Białowieży. 

2012-10-17 10:47:09