Wielkanoc 2011
"W morzu potrzeb i cierpienia ludzi,
chrześcijanie mają być jak małe
kropelki nadziei i miłości.
Są one malutkie, ale gdy jest ich wiele
i zaczną się one łączyć, stworzą prawdziwy
ocean miłości! Uwierz, że Twoja
pomoc innym ma sens i coś znaczy!”
/Matka Teresa z Kalkuty/  

Chrystus Zmartwychwstał,
prawdziwie Zmartwychwstał!
Składamy najserdeczniejsze życzenia, aby Bóg – Miłość, obdarzał nieustannie ufnością, pokojem, radością i tym wszystkim, co jest owocem chwalebnej Paschy Jezusa Chrystusa.

2011-04-20 14:40:16