Wspomnienie Wszystkich Zmarłych

W dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, pragniemy w sposób szczególny objąć modlitwą naszego drogiego Ks. Stanisława Jurczuka, który nagle i niespodziewanie odszedł 11 kwietnia 2020 r.

Ksiądz Stanisław był prezesem KSNAW, wybitnym liderem  naszej organizacji, ale przede wszystkim był duszpasterzem, opiekunem i ojcem dla wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jego odejście to bolesna rana i wielka wyrwa, której nie da się zasklepić. Dziękujemy dziś Bogu za Jego życie i kapłańską posługę.
Zwracamy się w modlitwie do Boga z ufnością, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią.


2020-11-02 13:59:29