Projekt

Warsztat Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej korzysta ze wsparcia finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizującego projekt
„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2020-10-29 16:00:00