Uczestnictwo i organizacja imprez
Uczestnictwo i organizacja imprez środowiskowych, integracyjnych oraz na rzecz społeczności lokalnej:

Przygotowanie, uczestnictwo i współprowadzenie dorocznego festynu "Ulica Integracyjna" w maju. (przygotowanie fantów i losów na loterię, prezentacja prac autorstwa uczestników warsztatu)


2009-06-25 06:54:59