Zajęcia z psychologiem
Uczestnicy WTZ mają stały kontakt z psychologiem, mogą korzystać z pomocy i wsparcia w różnych formach:
2009-06-25 06:50:27