Terapia ruchowa
Specyfika niepełnosprawności uczestników sprawia, że nie zawsze terapia pozwala na uzyskanie znacznej poprawy stanu funkcjonalnego, mimo dużego zaangażowania uczestników i rehabilitanta, dlatego zajęcia pełnią przede wszystkim funkcję profilaktyczną. Mają na celu poprawę ogólnej wydolności organizmu.

Zajęcia ruchowe obejmują:2017-04-25 06:25:33