Pracownia plastyczna
W pracowni plastycznej uczestnicy biorą udział w rożnych działaniach mających na celu poznawanie i doskonalenie technik już wcześniej nabytych takich jak: malowanie na szkle, rysowanie i malowanie na kartkach, modelowanie w masie solnej oraz obsługa komputera, a także - pobudzenie wyobraźni i wrażliwości na przeżywane sytuacje oraz integrację grupy.

Uczestnicy wykorzystując następujące techniki plastyczne:
Uczestnicy wykazują zainteresowanie zajęciami plastycznymi i dużą aktywność.
Wszyscy uczestnicy pracowni plastycznej uczestniczą w wyjściach do sklepów plastycznych w celu zrobienia specjalistycznych zakupów. Wszyscy włączają się również w czynności porządkowe w pracowni oraz w dyżury na terenie warsztatu.


2009-06-04 18:13:45