Pracownia szycia
W pracowni tej uczestnicy pod opieką terapeuty uczą się planowania pracy, projektowania swoich prac oraz planowania zapotrzebowania na tkaniny, materiały pasmanteryjne. Istotą pracy w pracowni szycia jest wspieranie rozwoju, rozbudzanie wyobraźni, poczucia estetyki, wyrabianie umiejętności dobierania kolorów i wzorów. Terapeuta prowadzący pracownię szycia bardzo zwraca uwagę na wszystkie etapy pracy, a mianowicie na zorganizowanie stanowiska pracy, skupienie.

Program pracowni szycia obejmuje:

2009-06-04 17:57:49