poprzednie zamknij następne
Wspomnienie Wszystkich Zmarłych

W dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, pragniemy w sposób szczególny objąć modlitwą naszego drogiego Ks. Stanisława Jurczuka, który nagle i niespodziewanie odszedł 11 kwietnia 2020 r.

Ksiądz Stanisław był prezesem KSNAW, wybitnym liderem  naszej organizacji, ale przede wszystkim był duszpasterzem, opiekunem i ojcem dla wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jego odejście to bolesna rana i wielka wyrwa, której nie da się zasklepić. Dziękujemy dziś Bogu za Jego życie i kapłańską posługę.
Zwracamy się w modlitwie do Boga z ufnością, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią.


2020-11-02 13:59:29 | drukuj
Projekt

Warsztat Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej korzysta ze wsparcia finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizującego projekt
„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2020-10-29 16:00:00 | drukuj
Czasowe zawieszenie zajęć

Szanowni uczestnicy, rodzice  i opiekunowie!

 

 Zgodnie z poleceniem wojewody mazowieckiego z dnia 8 maja 2020 r.  zawieszenie czasowej działalności WTZ DEOTYMY KSNAW zostaje przedłużone 

do dnia 24 maja 2020 r.

 W związku z przedłużeniem zawieszenia zajęć, pracownicy placówki pozostają w stanie gotowości do pracy.


2020-05-10 22:15:44 | drukuj
Zapytanie ofertowe w zakresie zakupu podnośnika schodowego
Zapytanie ofertowe w zakresie zakupu podnośnika schodowego obejmujące:

2020-05-07 14:54:30 | drukuj
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
1% dla KSN AW
Współpracujemy