poprzednie zamknij następne
Zajęcia teatralne
  • Tradycyjnie już coroczne przygotowywanie przedstawienia bożonarodzeniowego (wspólnie z uczestnikami i personelem warsztatatów KSN AW: z ul. Karolkowej 71, z Milanówka przy ul. Spacerowe, Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej,  z Domem Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Milanówku oraz Domem Pomocy Społecznej w Brwinowie, ); w przedstawieniu bierze udział około 100 osób, w tym 50 niepełnosprawnych aktorów. Przedstawienie „Betlejem Polskie", oparte na oryginalnym scenariuszu, pisanym wierszem, z profesjonalnymi kostiumami i rekwizytami (w znacznej części przygotowywanymi w warsztacie) i profesjonalną oprawą muzyczną, zyskało rangę lokalnego wydarzenia kulturalnego.


2016-06-25 06:53:52 | drukuj
1% dla KSN AW
Współpracujemy