poprzednie zamknij następne
Zajęcia z psychologiem
Uczestnicy WTZ mają stały kontakt z psychologiem, mogą korzystać z pomocy i wsparcia w różnych formach:
  • Zajęcia indywidualne o charakterze pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach życiowych, w trudnościach emocjonalnych lub w trudnościach w funkcjonowaniu społecznym. Ponadto - rozmowy wspierające, ukierunkowane na przygotowanie do podjęcia pracy.
  • Zajęcia grupowe, podporządkowane celom terapeutycznym (nazywanie i ekspresja emocji, dzielenie się swoimi przeżyciami, nauka umiejętności społecznych - np.: dobrego komunikowania się, słuchania innych i rozwiązywania konfliktów), edukacyjnym (poszerzanie wiedzy w wybranych dziedzinach) i integrującym grupę (z wykorzystaniem metod treningu samodzielności, pedagogiki zabawy, metod dramowych, pracy z tekstem literackim i tańców integracyjnych, w zależności od potrzebi możliwości uczestników).


2009-06-25 06:50:27 | drukuj
1% dla KSN AW
Współpracujemy