poprzednie zamknij następne
Spotkania społeczności warsztatu
Spotkania te mają na celu integrację, podzielenie się swoimi przemyśleniami, odczuciami, osiągnięciami, tym, co dzieje się w poszczególnych pracowniach, wspólne omawia się plany na przyszłość; podsumowywane są wszystkie ważne wydarzenia, imprezy, w których warsztat uczestniczył; omawiane są również sytuacje trudne wychowawczo. Spotkania mają stałą formę, sprzyjającą integracji oraz wzajemnego słuchania. Ważne jest akcentowanie odpowiedzialności nas wszystkich (tak pracowników, jak i uczestników) za przebieg spotkania. Spotkania prowadzi psycholog, ale zawsze zaczynają się one od wspólnego przyjęcia kilku zasad: o wzajemnym słuchaniu (w danym momencie mówi tylko jedna osoba, a pozostałe słuchają; osoby, które noszą aparaty słuchowe, podczas spotkania mają je na uszach i są one włączone) i koncentracji na wspólnych sprawach (w czasie spotkania zajmujemy się tym, o czym wspólnie się

w danym momencie mówi, a nie swoimi prywatnymi sprawami). Dzięki temu stopniowo grupa obecna na spotkaniu przejmuje większą odpowiedzialność za jego kształt.

Na spotkaniach społeczności prezentowane są prace wykonane w danym tygodniu przez uczestników. Duży nacisk kładziony jest na to, aby każdy uczestnik mógł jak najbardziej samodzielnie zaprezentować wykonaną przez siebie pracę, opowiadając o poszczególnych etapach jej tworzenia i o uzyskanym efekcie.
Comiesięczne spotkania warsztatowej społeczności są ważną formą rehabilitacji psychologicznej: służą omówieniu bieżących spraw z życia warsztatu, dzieleniu się osiągnięciami, planami, wspólnemu podejmowaniu decyzji, nauce demokracji i wspólnemu rozwiązywaniu problemów. Stały się ważnym elementem warsztatowego życia, służą integracji warsztatowej społeczności i mają pozytywny wpływ na rozwijanie umiejętności komunikowania - słuchania innych i precyzowania oraz wypowiadania swoich opinii. Podczas spotkań jest również czas na rozmowy o problemach warsztatowych, związanych z trudnościami w przestrzeganiu zasad funkcjonowania społecznego. Rozmowy służą definiowaniu problemu i wspólnemu szukaniu rozwiązań.2009-06-25 06:49:30 | drukuj
1% dla KSN AW
Współpracujemy