poprzednie zamknij następne
PROO Działania 2020
Nasze działania:

Montaż podnośnika schodowego dla WTZ Deotymy wymiernie zwiększył poziom przystosowania warunków lokalowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z aktualnymi wymaganiami wobec warsztatów terapii zajęciowej dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dzięki temu zwiększył się nie tylko komfort uczestników z trudnościami w poruszaniu się. Instalacja tego wyposażenia umożliwiła także organizację spotkań z osobami niepełnosprawnymi, niebędącymi uczestnikami warsztatu.

W efekcie zwiększyła się możliwość integracji społecznej podopiecznych placówki.

Spotkania takie mają bowiem bardzo duży wpływ na samopoczucie takich osób, które w związku z niepełnosprawnością mają zacieśnione kręgi towarzyskie, a to niekorzystnie wpływa na proces rehabilitacji.

Ośrodek dzięki montażowi podnośnika może także lepiej służyć swoją infrastrukturą podczas wydarzeń inicjowanych przez stowarzyszenie w ramach działalności pożytku publicznego (np. organizowana corocznie pielgrzymka osób niepełnosprawnych na Jasną Górę).

W trakcie montażu okazało się, że konieczne jest wykonanie prac remontowo naprawczych. Wykonanie tych prac było możliwe dzięki zgodzie NIW na wykorzystanie na ten cel środków zaoszczędzonych w wyniku postępowania na dostawę i montaż podnośnika.

Realizacja zadania spowodowała zwiększenie dostępności i podniesienie potencjału organizacyjnego KSNAW.

Przed:

Po:


Nasze działania: zakup wyposażenia szatni.

W zajęciach placówki mieszczącej w się w Warszawie przy ul. Deotymy uczestniczy 35 osób z niepełnosprawnościami, które mają trudności z samodzielnym przebraniem się do zajęć czy zmianą obuwia.
Wyposażenie szatni było instalowane wiele lat temu. W związku z tym nie tylko było już bardzo zniszczone, ale także niedostosowane do specyficznych potrzeb uczestników placówki.

Dzięki realizacji projektu możliwe było dostosowanie warunków lokalowych warsztatu do tych potrzeb, oraz poprawa estetyki pomieszczeń, która wpływa na samopoczucie osób korzystających z tego wyposażenia, ale także na jakość pracy terapeutycznej.

Uczestnicy warsztatu brali udział w szczegółowym planowaniu zakupów co zwiększyło ich poczucie możliwości współdecydowania o placówce w której spędzają większość dnia.

 

Przed:


Po:2021-01-14 10:54:55 | drukuj
1% dla KSN AW
Współpracujemy